Toelatingsvoorwaarden volledig programma

Toelatingsvoorwaarden - Advanced (60 sp.)


Studenten worden toegelaten tot het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs - Advanced na een kandidaatstelling en selectieprocedure.


De voorwaarden om uiteindelijk, na selectie, te kunnen inschrijven in het postgraduaat, zijn:

Het behaald hebben van één van volgende masterdiploma’s:


  • MSc in de biowetenschappen (alle)
  • MSc in de bio-ingenieurswetenschappen (alle)
  • MSc in de industriële wetenschappen (alle)
  • MSc in de ingenieurswetenschappen (alle)
  • MSc handelsingenieur (alle)


Studenten die geselecteerd zijn én voldoen aan de voorwaarden hierboven, kunnen zich inschrijven bij één van de partnerinstellingen. Bij inschrijving moeten zij de nodige bewijzen voorleggen om aan te tonen dat ze voldoen aan deze voorwaarden (diploma’s en/of inschrijvingsbewijzen).