Leerresultaten

Leerresultaten - Advanced (60 sp.)

Voor het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs (en bijbehorend innovatieproject) zijn er vier categorieën leerresultaten gedefinieerd. Deze vier hoofdleerresultaten kunnen ingevuld worden door een aantal subleerresultaten, waarvan de keuze afhankelijk is van het innovatieproject. De mogelijke subleerresultaten kan je hieronder vinden.

Leerresultaat

Ondernemende vaardigheden

Kansen herkennen en benutten

Motivatie en doorzettingsvermogen tonen

Initiatief nemen

Ideeën valoriseren

Planning en beheer optimaliseren

Financieel en economisch inzicht

Holistische visie van project in bedrijf

Innovatie realiseren

Ethisch en duurzaam handelen

Creativiteit bevorderen

Strategisch handelen (toekomstvisie)

Middelen mobiliseren

Innovatie

Systeemdenken

Persoonlijke ontwikkeling

Zelfbewustzijn en zelfredzaamheid tonen

Inschatten van onzekerheid, ambiguïteit en risico

Door ervaring leren

Levenslang leren

Communiceren en samenwerken

Strategisch met anderen werken

Anderen mobiliseren

Efficiënt communiceren

Efficiënt vergaderen en onderhandelen