Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

 

Studenten worden toegelaten tot het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs na een kandidaatstelling en selectieprocedure.


De voorwaarden om uiteindelijk, na selectie, te kunnen inschrijven in het postgraduaatsprogramma, zijn:


Het behaald hebben van één van volgende masterdiploma’s:


  • MSc in de biowetenschappen (alle)
  • MSc in de bio-ingenieurswetenschappen (alle)
  • MSc in de industriële wetenschappen (alle)
  • MSc in de ingenieurswetenschappen (alle)
  • MSc handelsingenieur (alle)


OF voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden EN ingeschreven zijn in een masteropleiding:


  • Een diploma behaald hebben dat toelating geeft tot één van bovenstaande masteropleidingen;
  • Een schakel- of voorbereidingsprogramma afgerond hebben dat toelating geeft tot één van bovenstaande masteropleidingen.


Studenten die geselecteerd zijn én voldoen aan de voorwaarden hierboven, kunnen zich inschrijven bij één van de partnerinstellingen. Bij inschrijving moeten zij de nodige bewijzen voorleggen om aan te tonen dat ze voldoen aan deze voorwaarden (diploma’s en/of inschrijvingsbewijzen).


Opgelet, het getuigschrift kan uiteindelijk pas behaald worden samen met of na het behalen van het masterdiploma.