Leerresultaten

Leerresultaten - volledig programma (60 sp.)


Voor het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs (en bijbehorend innovatieproject) zijn er vier categorieën leerresultaten gedefinieerd. Deze vier hoofdleerresultaten kunnen ingevuld worden door een aantal subleerresultaten, waarvan de keuze afhankelijk is van het innovatieproject. De mogelijke subleerresultaten kan je hieronder vinden.

Leerresultaat

Ondernemen

Ondernemende attitude

Project management

Verantwoordelijkheid opnemen

Economische (rand)voorwaarden

Opvolgtraject kunnen uittekenen

Change management

Ontwerpen & ontwikkelen en implementeren van (bio)technologische systemen

Innovatief

Realistisch

Multidisciplinair

Creatief

Systematisch en holistisch

Kwaliteitsgericht

Maatschappelijk (en ethisch) verantwoord

Levenslang leren

Zelfreflectie

Zelfregulering

Flexibiliteit

Efficiëntie

Nieuwsgierigheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Communiceren en samenwerken

Communiceren

Overtuigend, doelgericht en efficiënt communiceren afgestemd op de stakeholders (mondeling en schriftelijk)

Vergaderen en onderhandelen

Een netwerk uitbouwen

PR activiteit organiseren

Samenwerken

Samenwerken in een multidisciplinaire context