Opleidingsprogramma


 

Jouw eigen programma


De opleiding bestaat naast je innovatiestage (40 sp.) ook uit een individueel vakkenpakket van minstens 20 studiepunten. Je stelt je eigen programma samen in functie van die competenties die je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daarbij vakken van alle organiserende universiteiten kiezen.


Een belangrijke meerwaarde is dat het programma-aanbod verder gaat dan alleen technisch verdiepende vakken. Zo gaat er ook aandacht uit naar meer verbredende disciplines.


Terwijl de verdiepende vakken het je mogelijk maken je in een specifiek technisch domein te specialiseren, zijn de verbredende onderdelen erop gericht je persoonlijke, ondernemers- en innovatiecompetenties te ontwikkelen.

Opbouw programma 

MIN.  9 SP.

Vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills


Je selecteert voor minimaal 9 studiepunten aan vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills in samenspraak met je coach.
MIN. 3 SP.

Technisch-inhoudelijke vakkenJe kiest voor minimaal 3 studiepunten aan technische opleidingsonderdelen gelinkt aan je innovatieproject. Ook bedrijfsopleidingen kunnen in aanmerking komen.


EXTRA

Aanbevolen vakken
Dit is een aanvullend aanbod van alle deelnemende universiteiten rond verbredende kennis en vaardigheden.

Self-assessments


Ontdek aan de hand van gedrags- en/of persoonlijksheidstesten waar jij nog extra op moet focussen.