Opleidingsprogramma


 

Jouw eigen programma


De opleiding bestaat naast je innovatiestage (40 sp.) ook uit een individueel vakkenpakket van minstens 20 studiepunten. Je stelt je eigen programma samen in functie van die competenties die je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daarbij vakken uit heel Vlaanderen kiezen.


Een belangrijke meerwaarde is dat het programma-aanbod verder gaat dan alleen technisch verdiepende vakken. Zo gaat er ook aandacht uit naar meer verbredende disciplines.


Terwijl de verdiepende vakken het je mogelijk maken je in een specifiek technisch domein te specialiseren, zijn de verbredende onderdelen erop gericht je persoonlijke, ondernemers- en innovatiecompetenties te ontwikkelen.

Opbouw programma


Je individueel programma is opgebouwd uit:

 

MIN.  9 SP.

Vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills


Je selecteert voor minimaal 9 studiepunten aan vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills in samenspraak met je coach.


Dit aanbod is opgebouwd rond de volgende vier thematische vakkenclusters:


  • innoverend ondernemen;
  • basiseconomische kennis;
  • ondernemersvaardigheden en management;
  • verbredende en verdiepende vaardigheden.MIN. 3 SP.

Technisch-inhoudelijke vakkenJe kiest voor minimaal 3 studiepunten aan technische opleidingsonderdelen gelinkt aan je innovatieproject.


Dit zijn domeinspecifieke technische opleidingsonderdelen die nodig zijn ter ondersteuning van je innovatieproject. Deze vakken kun je, in samenspraak met de coach kiezen uit alle universitaire opleidingen.


Ook bedrijfsopleidingen kunnen in aanmerking komen.


EXTRA

Aanbevolen vakken
Dit is een aanvullend aanbod van alle deelnemende universiteiten rond ondernemende en professionele vaardigheden. De voorgestelde opleidingsonderdelen zijn geclusterd rond de volgende thema’s:


  • basiseconomische kennis;
  • ondernemersvaardigheden en management;
  • verbredende en verdiepende vaardigheden.


Self-assessments


Ontdek aan de hand van gedrags- en/of persoonlijksheidstesten waar jij nog extra op moet focussen.


Onze andere websites

www.innovatiestage.be (bedrijven)

www.wingspro.be (professionals)