Inschrijvingsprocedure UAntwerpen


Inschrijvingsprocedure UAntwerpen


Registratie


Voor nieuwe studenten en studenten die na een onderbreking van minstens een academiejaar opnieuw inschrijven, moeten online aanmelden via www.uantwerpen.be/online-aanmelding. Na aanmelding worden onderstaande documenten bezorgd aan de centrale studentenadministratie tijdens de voorziene inschrijvingsperiodes. Dit kan via de helpdesk of persoonlijk.

  • het afgedrukte formulier uit de online aanmelding
  • een kopie van de identiteitskaart
  • de toelating voor de inschrijving in de postgraduaatsopleiding
  • een pasfoto: oriëntatie portret, in .jpg formaat (niet jpeg!), grootte maximaal 100 kb en de bestandsnaam mag enkel bestaan uit ‘20171234.jpg’ waarbij 20171234 het nummer is dat werd toegekend op het einde van het invullen van de online aanmelding


Studenten die ingeschreven waren tijdens het vorige academiejaar doen een herinschrijvingsaanvraag in de Nederlandstalige SisA selfservice van de student.

  • Contract: diplomacontract
  • Graad: postgraduaat
  • Opleiding: postgraduaat in het Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Stuur vervolgens jouw toelatingsbrief voor het postgraduaat naar de facultaire onderwijsadministratie via de helpdesk.


De documenten (studentenaccount, studentenkaart) worden rechtstreeks naar het postadres van de student gestuurd.


Inschrijvingsgeld

Voor de registratie betaalt de student niets aan de centrale onderwijsadministratie. Je ontvangt bij je toelating automatisch de betalingsgegevens.
Onze andere websites

www.innovatiestage.be (bedrijven)

www.wingspro.be (professionals)