Innovatieproject

Het innovatieproject

 

Je kan kiezen uit drie soorten innovatieprojecten:

IN-COMPANY

 

Een in-company project vindt plaats binnen een organisatie zelf en wordt uitgevoerd door één of twee studenten. Tijdens de stage werk je één semester of een volledig academiejaar aan een innovatief project in de (internationale) werkomgeving van de organisatie.

START-UP

 

Een teamproject gebeurt binnen de universiteit in een team van studenten. Je werkt een academiejaar lang nauw samen met je team om een innovatief project uit te werken op de campus.

TEAM

 

Studenten met ondernemerszin kunnen een academiejaar lang een business plan schrijven rondom een eigen idee, met als doel een onderneming op te richten.

Persoonlijk programma

 

Een eigen programma samenstellen

 

Je mag zelf een eigen programma samenstellen in functie van welke competenties je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daarbij kiezen uit vakken uit heel Vlaanderen. Uiteindelijk bepaal je dus zelf op welke domeinen je jezelf wilt verder ontwikkelen, waardoor je een heel persoonlijke invulling aan je opleiding kunt geven. Dit kunnen dus technisch verdiepende vakken zijn, maar ook verruimende vakken. Je vakkenpakket bestaat uit minimaal 20 studiepunten.

Bron: Morgan, O'Gorman - Developing industry-ready engineers: a regional university perspective

Verdiepende én verbredende vakken

 

Een belangrijke meerwaarde van het Postgraduaat Innoverend Ondernemen is dat het programma-aanbod verder gaat dan alleen technisch verdiepende vakken. Zo gaat er ook aandacht uit naar meer verbredende vakken als communicatie, economie, ethiek, recht, projectmanagement, onderhandelen, human resource management etc. Daarnaast kunnen interne bedrijfsopleidingen deel uitmaken van je opleidingsprogramma.

 

Alle leerresultaten van het postgraduaat vind je hier terug.

 

De verdiepende vakken maken het mogelijk je te specialiseren in een specifiek technisch domein, terwijl de verbredende onderdelen gericht zijn op persoonlijke, ondernemers- en innovatiecompetenties.

Goedkeuring opleidingsprogramma

 

Twijfel je over de te kiezen vakken of wens je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact met ons op. Nadat je een persoonlijk programma hebt samengesteld, dient dit nog goedgekeurd te worden door de onderwijscommissie.

Ontdek via aan de hand van gedrags- en/of persoonlijksheidstesten waar jij nog extra op moet focussen.

 

Je vindt hier een paar testen.

Self-assessments

Innovatieproject vs thesis

 

Andere klemtonen

 

De klemtoon van het postgraduaat ligt op het innoveren en implementeren op een ondernemende wijze. Hierbij onderscheidt je innovatieproject zich van je masterproef. De masterproef focust zich op het onderzoeken en ontwerpen op wetenschappelijk verantwoorde wijze, terwijl het innovatieproject zich focust op het ontwikkelen en implementeren van een project.

 

 

 

 

 

 

Masterproef en innovatieproject versterken elkaar

 

Je masterproef en innovatieproject kunnen elkaar aanvullen indien je besluit zowel je innovatieproject als masterproef uit te voeren rondom eenzelfde domein of thema. Zo doorloop je met je postgraduaat en masterproef de volledige innovatiecyclus en kun je beide opleidingsonderdelen elkaar laten versterken.

 

 

Internationale dimensie

 

We stimuleren een innovatieproject in het buitenland. Dit levert je niet alleen waardevolle werkervaring op, maar ook een schat aan levenservaring. Als je interesse hebt in een innovatieproject van één semester in Europa is een Erasmus placement beurs voor afgestudeerden mogelijk. Buiten Europa zijn er generieke beurzen. Een project vinden buiten Europa is niet evident, dus hier dient tijdig mee gestart te worden. Bij een project in Europa is er altijd bemiddeling mogelijk via partneruniversiteiten. Neem tijdig contact met ons op voor meer informatie over internationale stages en je eventuele recht op een beurs. Partners waar we regelmatig mee samenwerken zijn AIESEC, AFD, Humasol en [re]confirm.

 

Kies je voor een stage in Vlaanderen, dan kom je vaak in multiculturele omgevingen of internationale projecten terecht.