Opleidingsprogramma

Een eigen programma samenstellen

Je postgraduaatsopleiding bestaat naast je innovatiestage (40 sp.) ook uit een individueel vakkenpakket van minstens 20 studiepunten. Je stelt je eigen programma samen in functie van die competenties die je verder wilt ontwikkelen. Je kunt daarbij vakken uit heel Vlaanderen kiezen. Uiteindelijk bepaal je dus zelf in welke domeinen je je verder ontplooit, en geef je je opleiding een heel persoonlijke invulling.

 

Verdiepende én verbredende vakken

Een belangrijke meerwaarde van het Postgraduaat Innoverend Ondernemen is dat het programma-aanbod verder gaat dan alleen technisch verdiepende vakken. Zo gaat er ook aandacht uit naar meer verbredende disciplines als communicatie, bedrijfskunde, ethiek, recht, projectmanagement, human resource management etc. Daarnaast kunnen ook interne bedrijfsopleidingen deel uitmaken van je opleidingsprogramma.

 

Terwijl de verdiepende vakken het je mogelijk maken je in een specifiek technisch domein te specialiseren, zijn de verbredende onderdelen erop gericht je persoonlijke, ondernemers- en innovatiecompetenties te ontwikkelen. Meer concreet is je individueel programma opgebouwd uit

 

 

  • minimaal 9 sp. aan vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills;
  • minimaal 3 sp. aan technisch-inhoudelijke vakken (gelinkt aan je innovatieproject).

 

Resterende of extra studiepunten kun je vrij invullen met opleidingsonderdelen uit een supplementair aanbod rond ondernemerschap en professional skills.

Alle leerresultaten van het postgraduaat vind je hier terug.

 

 

Technisch-inhoudelijke vakken

 

Je kiest voor minimaal 3 studiepunten aan technische opleidingsonderdelen. Dit zijn domeinspecifieke technische opleidingsonderdelen die nodig zijn ter ondersteuning van je innovatieproject. Deze vakken kun je, in samenspraak met de coach en met goedkeuring van de faculteit, kiezen uit alle universitaire opleidingen. Ook bedrijfsopleidingen kunnen in aanmerking komen.

 

Vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills

 

In samenspraak met je coach en met goedkeuring van de faculteit selecteer je voor minimaal 9 studiepunten aan vakken rond innovatie, ondernemerschap en professional skills. Dit aanbod is opgebouwd rond de volgende vier thematische vakkenclusters:

 

  • innoverend ondernemen;
  • basiseconomische kennis;
  • ondernemersvaardigheden en management;
  • verbredende en verdiepende vaardigheden.

 

Wanneer je naar deze lijst doorklikt vind je het volledige interuniversitaire overzicht van alle vakken die onder deze categorie vallen.

 

Extra aanbevolen vakken

 

Heb je, na een selectie van vakken uit beide bovenstaande categorieën, nog studiepunten over of wens je extra studiepunten op te nemen, dan kun je een kijkje nemen naar dit overzicht van extra aanbevolen vakken. Dit is een aanvullend aanbod van alle deelnemende universiteiten rond ondernemende en professionele vaardigheden. De voorgestelde opleidingsonderdelen zijn geclusterd rond de volgende thema’s:

 

  • basiseconomische kennis;
  • ondernemersvaardigheden en management;
  • verbredende en verdiepende vaardigheden.

 

Goedkeuring opleidingsprogramma

Twijfel je over de te kiezen vakken of wens je hulp bij het maken van je keuze? Neem dan contact met ons op. Nadat je een persoonlijk programma hebt samengesteld, dient dit nog goedgekeurd te worden door de onderwijscommissie.

 

Self-assessments

Ontdek aan de hand van gedrags- en/of persoonlijksheidstesten waar jij nog extra op moet focussen.

 

Je vindt hier een paar testen.