Team traject

Team traject


Een teamproject gebeurt binnen de universiteit in een team van studenten. Je werkt een academiejaar lang nauw samen met je team om een innovatief project uit te werken op de campus. KU Leuven, UAntwerpen en VUB bieden een of meerdere teamprojecten aan.


Teamprojecten KU Leuven


KU Leuven heeft momenteel negen teamprojecten waaraan studenten uit het Postgraduaat Innoverend Ondernemen kunnen deelnemen. De teamprojecten vinden plaats op een of meerdere van de KU Leuven campussen. De studenten werken daarbij altijd nauw samen met de industrie.


Alle teams - met uitzondering van het Solar Team die tweejaarlijks rekruteren - zoeken jaarlijks nieuwe teamleden. Je kunt je via deze link kandidaatstellen voor een of meerdere van de teamprojecten.

Meewerken aan een teamproject: 1 of 2 jaar?


Combineren masteropleiding en postgraduaat

Studenten kunnen hun deelname aan een teamproject combineren met hun masteropleiding. Zo kunnen zij gedurende 2 jaar meewerken in het team. Vaak koppelen deze studenten het thema van hun masterproef aan het teamproject, waardoor je onderzoek aan de praktijk kunt koppelen.


Teamproject na masteropleiding

Studenten die het postgraduaat na hun master opnemen en willen deelnemen aan een teamproject, doen dit gedurende 1 volledig academiejaar in het team.


CORE


CORE is een coöperatie van innoverende ingenieurs die projecten rond efficiënt en duurzaam energiegebruik ontwikkelen en ondersteunen.FLACRA


FLACRA ontwerpt en ontwikkelt autonome en samenwerkende robots om op innovatieve wijze ondersteuning aan te bieden in verschillende sectoren.AETHER


Het AETHER-team specialiseert zich in het bouwen van minisatellieten waarmee baanbrekende experimenten in de ruimte uitgevoerd kunnen worden.FORMULA ELECTRIC BELGIUM


De ingenieurs van Formula Electric Belgium ontwikkelen en bouwen jaarlijks een performante groene elektrische racewagen voor één persoon.INNOVIVED


Het Innovived-team focust zich op het aangaan van uitdagende, innovatieve projecten in de biomedische wereld met behulp van 3D (bio)printers.iGEM


Creatief omspringen met hedendaagse maatschappelijke, medische en milieu-gerelateerde problemen met behulp van synthetische biologie. Neem deel aan de grootste en meest prestigieuze competitie voor synthetische biologie in Boston, VS.SOLAR TEAM


Het Solar Team bouwt de Belgische Solar Car en neemt deel aan het wereldkampioenschap voor wagens op zonne-energie.SOLAR BIKE


Dit team ontwikkelt een voertuig aangedreven door zonne-energie en menskracht om hiermee deel te nemen aan 'The Sun Trip Challenge'.ROBOMASTER TEAM


RoboMaster is a robotics competition designed to pit university students against each other in the ultimate battle of engineering, strategy, and teamwork.


Please note: this is an English speaking team


Teamprojecten UAntwerpen

SMART ENVIRONMENTS


Het Smart Environments teamproject maakt met behulp van hardware prototypes toepassingen en use cases rond Smart Cities en Smart Environments. De uses cases zijn een combinatie van businessmodellen en hardware/software implementaties. Er is een sterke focus op het opstarten van spin-off initiatieven rond deze smart environment prototypes.

SOLAR BOAT


Een technologisch geavanceerde en innovatieve boot bouwen die energiezuinig kan varen.

Teamproject VUB


VUB heeft momenteel één teamproject waaraan studenten uit het Postgraduaat Innoverend Ondernemen kunnen deelnemen.

VUB RACING


Ons doel: het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van een elektrische formula-style racewagen. Om het in competitie op te nemen tegen andere universitaire teams van over heel de wereld.


Met als devies: “Built not bought!”Onze andere websites

www.innovatiestage.be (bedrijven)

www.wingspro.be (professionals)