Innovatieproject

Het innovatieproject

 

Je kan kiezen uit drie soorten innovatieprojecten:

IN-COMPANY

 

Een in-company project vindt plaats binnen een organisatie zelf en wordt uitgevoerd door één of twee studenten. Tijdens de stage werk je één semester of een volledig academiejaar aan een innovatief project in de (internationale) werkomgeving van de organisatie.

START-UP

 

Studenten met ondernemerszin kunnen een academiejaar lang een business plan schrijven rondom een eigen idee, met als doel een onderneming op te richten.

TEAM

 

Een teamproject gebeurt binnen de universiteit in een team van studenten. Je werkt een academiejaar lang in nauw teamverband samen aan de uitwerking van een innovatief project, en dat in directe samenwerking met het bedrijfsleven.

Innovatieproject vs thesis

 

Andere klemtonen

 

De klemtoon van het postgraduaat ligt op innovatie en implementatie vanuit een ondernemende invalshoek. In dat opzicht onderscheidt je innovatieproject zich van je masterproef, waarin wetenschappelijk verantwoord onderzoek en ontwerp centraal staan. Het innovatieproject gaat dus een stap verder en brengt een projectontwerp tot ontwikkeling en uitvoering.

 

 

 

 

 

 

 

Masterproef en innovatieproject versterken elkaar

 

Kies je eenzelfde domein of thema voor zowel je masterproef als je innovatieproject, dan kunnen beide studies elkaar perfect aanvullen en versterken. Met de combinatie van je masterproef en postgraduaat doorloop je zo ook meteen de volledige innovatiecyclus.De klemtoon van het postgraduaat ligt op innovatie en implementatie vanuit een ondernemende invalshoek. In dat opzicht onderscheidt je innovatieproject zich van je masterproef, waarin wetenschappelijk verantwoord onderzoek en ontwerp centraal staan. Het innovatieproject gaat dus een stap verder en brengt een projectontwerp tot ontwikkeling en uitvoering.

 

Internationale dimensie

 

We stimuleren een innovatieproject in het buitenland. Dit levert je niet alleen waardevolle werkervaring op, maar ook een schat aan levenservaring. Als je interesse hebt in een innovatieproject van één semester in Europa is bemiddeling via partneruniversiteiten altijd mogelijk. Je kan ook een Erasmus placement-beurs voor afgestudeerden aanvragen. Wil je liever de sprong buiten Europa wagen, dan zijn er generieke beurzen waar je beroep op kunt doen. Hou er wel rekening mee dat een project vinden buiten Europa minder evident is en meer voorbereiding vergt. Hoe sneller het zoekproces wordt opgestart, hoe beter. Neem tijdig contact met ons op voor meer informatie over internationale stages en je eventuele recht op een beurs. Partners waar we regelmatig mee samenwerken zijn AIESEC, AFD, Humasol en [re]confirm.

 

Verkies je een stage in Vlaanderen, ook dan kom je vaak in multiculturele omgevingen of internationale projecten terecht.